nieuws

14 dec 2007, 10:10

Grootste windpark voor particuliere beleggers in Eemshaven

De Martinitoren is deze week in hoogte voorbijgestreefd door een zeer opmerkelijk project in de Eemshaven. Daar wordt nu zeer hard gewerkt aan de bouw van windturbines, met een hoogte van meer dan honderd meter. (Een foto van onze fotograaf Koos Boertjens is te zien op de voorpagina van de GIC). Het gaat om het windpark Growind, dat met 63 MW het grootste, door privé personen ontwikkelde windpark in Nederland moet worden, en dat wordt gebouwd op het binnenterrein van het Eemshavengebied; het noordelijkste puntje van de provincie Groningen. Wanneer het in april 2008 gereed is, zal het duurzaam geproduceerde stroom leveren voor bijna 60.000 huishoudens.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het oorspronkelijke plan komt vanuit de Provinciale Staten van Groningen. Die vindt dat windenergie zoveel mogelijk op industriële locaties gevestigd en op slechts enkele grote locaties geconcentreerd moet worden. Zij koos daarvoor de industriegebieden bij Delfzijl en de Eemshaven. Deze terreinen worden geëxploiteerd door Groningen Seaports.

Seaports bood bij openbare inschrijving op het Eemshaven-binnenterrein 21windturbinelocaties aan, waarop 21 verschillende private partijen, onder enkele strenge voorwaarden, elk één windturbine mochten plaatsen.
Windpark Growind - windpark Eemshaven

Windpark Growind is het eerste deel van het toekomstige windpark Eemshaven met 88 windturbines: 68 op en rond de Eemshaven zelf en 20 in de westelijker gelegen Emmapolder. In dat totale windpark nemen vier partijen deel: Bakker Bierum (3), Growind (21), Electrabel (9) en Essent (55). Ook deze vier partijen hebben nauw samengewerkt om het gehele project binnen de gestelde voorwaarden te kunnen realiseren. Daarbij hebben Groningen Seaports, de gemeente Eemsmond en de provincie Groningen onontbeerlijke steun verleend.

De vier partijen realiseren elk hun parkdeel zelfstandig en voor eigen rekening en risico, maar alle 88 turbines krijgen wel gelijke ashoogte, rotordiameter, draairichting en kleurschakering. Growind bouwt haar 21 windturbines nu al. De andere partijen volgend jaar of nog later.
De bouw van onze 21 turbines is donderdag 5 juli 2007 gestart met de eerste heipaal en er wordt nu hard gewerkt aan de funderingen. Het hele park zal april 2008 gereed zijn.

Meer informatie: www.growind.nl


Meer foto’s: www.bouweemshaven.nl/windpark