nieuws

06 dec 2001, 00:12

Grootscheeps fraudeonderzoek naar Groningse horecamagnaat Kooistra

Het GAK heeft een grootscheeps onderzoek ingesteld naar vermeende fraude in meer dan zestig horecazaken die worden geleid door een pachter van de Groningse horecamagnaat Sjoerd Kooistra. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Openbaar Ministerie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het grote discussiepunt in het onderzoek is of fooien tot het belastbaar inkomen van de werknemers behoren of niet. ,,Volgens een besluit van de Hoge Raad begin dit jaar is dat niet het geval”, aldus raadsman mr. W. de Haan, die namens de pachters spreekt. ,,De belastingdienst ziet geen problemen, maar het GAK wil zich er niet bij neerleggen”. Het raadsbesluit betrof een zaak tegen hotel New York in Rotterdam.
De bedrijven van Kooistra hebben zeker in Groningen voornamelijk studenten in dienst voor tien tot veertien uur per week. De jongeren blijven met hun inkomens onder de belastingvrije voet van een kleine negenduizend gulden steken, zodat de werkgever in kwestie geen premies of verzekeringsgeld hoeft af te dragen. Wanneer de fooien in het loon meegerekend worden, zou dit wél het geval zijn. Het totaalbedrag aan naheffingen zou in de miljoenen kunnen lopen.
Het GAK hoort op dit moment tientallen werknemers over hun arbeidsverleden bij Kooistra. De komende maanden moeten de exploitanten zich voor de rechtbank verantwoorden over hun boekhouding. Er staan boetes van enkele tonnen op het spel. Ook vonnissen met gevangenisstraf zijn mogelijk.
Het GAK doet geen specifieke mededelingen over de zaak. ,,Het betreft een controleonderzoek zoals we dat wel vaker verrichten”, is alles dat woordvoerder W. Bastiaanse kwijt wil. Het Openbaar Ministerie erkent slechts dat het een onderzoek naar Kooistra’s pachters betreft. ,,Wij wachten verder de resultaten van het GAK af voordat we stappen ondernemen.”
De 50-jarige Kooistra is eigenaar van 72 cafés, restaurants en snackbars, gezamenlijk goed voor een omzet van 150 miljoen gulden per jaar. De helft van zijn bezit bevindt zich in de noordelijke hoofdstad. Verder exploiteert de man horecaondernemingen in Amsterdam en Nijmegen. Binnenkort opent de ondernemer nieuwe vestigingen in Den Bosch en Tilburg.