nieuws

07 jan 2014, 21:09

Grootschalig onderzoek in Groningen naar verband kanker en depressie

In Groningen kan bij het UMCG een grootschalig onderzoek van start gaan naar het verband tussen kanker en depressie. Psychologisch onderzoekers van het UMCG hebben daarvoor 1,1 miljoen euro subsidie ontvangen van KWF.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onderzoeker Maya Schroevers krijgt een prestigieuze persoonsgebonden subsidie van ruim 500.000 euro. Deze subsidie stelt haar in staat om gedurende zes jaar te werken aan haar eigen onderzoekslijn, waarin de herkenning en behandeling van depressie bij mensen met kanker centraal staat. Bovendien heeft zij samen met haar collega Joke Fleer een subsidie van bijna 600.000 euro ontvangen voor een onderzoek naar het effect van een behandeling van depressie bij mensen met kanker.

 

In een aantal onderzoeken gaan Schroevers en Fleer na welke behoeften mensen met kanker met depressieve klachten hebben en hoe patiënten met een zorgbehoefte het beste herkend kunnen worden. Hierbij onderzoeken zij wat de effectiviteit is van mindfulness training en cognitieve gedragstherapie in het verminderen van depressieve klachten bij mensen met kanker.

 

Dr. Maya Schroevers is naast onderzoeker en docent, ook klinisch geschoold als Gezondheidszorgpsycholoog en gespecialiseerd in mindfulness training; dit is een nieuwe therapievorm voor het behandelen van depressie.