nieuws

14 nov 2002, 00:12

Grootschalig onderzoek doodsoorzaak ongeboren baby’s

Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) houdt een grootschalig onderzoek naar de oorzaken van sterfte bij ongeboren baby’s. Het is het grootste onderzoek dat ooit op dit gebied is gehouden. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een daling van het aantal sterfgevallen tijdens de zwangerschap.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Nederland sterven jaarlijks 1200 tot 1500 ongeboren kinderen in de laatste maanden van de zwangerschap. In eenderde van de gevallen wordt de precieze doodsoorzaak nooit achterhaald.
Het AZG wil met behulp van een in Groningen opgesteld protocol de doodsoorzaak van ongeborenen achterhalen. Hiervoor worden de komende vier jaar 1800 overleden baby’s en hun moeders uitgebreid onderzocht en getest.
“De deelnemende ziekenhuizen, veertig in totaal, wordt gevraagd het onderzoek op de foetus en de moeder uit te voeren volgens een vast protocol,” zegt gynaecoloog J.J. Erwich, die deel uitmaakt van de stuurgroep van het onderzoek in het AZG. Door de test- en onderzoeksresultaten naast elkaar te leggen, hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in de doodsoorzaken. Ook willen de onderzoekers achterhalen welke testen zinvol zijn voor het achterhalen van de doodsoorzaak en welke onderzoeken overbodig zijn.
De onderzoeken moeten bovendien uitwijzen of de moeder een verhoogd risico heeft de ongeboren baby te verliezen. “De ouders kunnen zo nodig worden ingelicht over de risico’s bij een volgende zwangerschap,” zegt Erwich. Onderdeel van het protocol is dan ook een onderzoek naar de bloedstolling bij zowel de vader als de moeder van de overleden foetus. “Er zijn gegevens dat mensen met bloedstolling, ook al hebben ze daar geen last van, een hoger risico hebben op het overlijden van een ongeboren kind.”
Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZorgOnderzoek Nederland. Het AZG streeft ernaar dat uiteindelijk zeventig Nederlandse ziekenhuizen volgens het protocol gaan werken.