nieuws

20 mrt 2002, 00:12

Grootegast reikt gratis haring uit aan de armen

Grootegast gaat arme zielen binnen de gemeentegrenzen gratis haring aanbieden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op woensdag 27 maart a.s. ‘s middags van 16.30 tot 17.30 uur vindt er bij de Hervormde Kerk te Niekerk voor de 526 keer het traditionele haring-uitreiken plaats. Deze haringuitreiking, die in de week voor Pasen plaats heeft, geschiedt op grond van een legaat dat een zekere Menno Jeltema (voorheen werden ook de namen Menso Fockema en Menno Feltema gebruikt) naliet aan de voogdij van het Pepergasthuis te Groningen.
Menno Jeltema legateerde aan het Pepergasthuis een aantal grazen land onder Faan onder de eeuwigdurende verplichting, dat jaarlijks onder de armen van Niekerk, Oldekerk en Faan een ton haring zou moeten worden uitgereikt. De voogdij heeft zich elk jaar correct aan deze verplichting gehouden. In 1979 is echter besloten de verplichting af te kopen omdat er geen armen meer zijn en omdat de haringprijzen enorm waren gestegen. Er is een stichting gevormd die ten doel heeft het haring-uitreiken “als traditie” voort te zetten. De stichting heeft een kapitaaltje dat bij de Rabobank is belegd. In 1995 heeft de Rabobank Zuidelijk Westerkwartier de stichting een gift gedaan waardoor het kapitaal is toegenomen. Zodoende is nu de mogelijkheid ontstaan deze traditie nog jaren voort te zetten.
Dit jaar wordt de haring per ouderwetse boerenwagen bij de kerk bezorgd. Om 16.00 uur vertrekt de wagen vanaf Faan naar Niekerk (aankomst bij de Hervormde Kerk om ongeveer 16.30 uur).