nieuws

27 jul 2000, 00:12

Groot onderzoek naar geur-overlast tabaksfabriek Theodorus Niemeyer

De Milieu-inspectie heeft opdracht gegeven voor het houden van een groot onderzoek naar geuroverlast door de tabaksfabriek van Theodorus Niemeyer in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens een woordvcoerder van het ministerie van VROM gaat het niet om een onderzoek naar de kankerverwekkendheid maar louter om de geur-overlast van de shag-fabriek aan de Paterswoldseweg. Het onderzoek geschiedt onder meer op verzoek van een van de omwonenden, A. van Hanswijk-De Jonge, in de stad beter bekend als Plopatou. Deze stoort zich aan de volgens hem te grote stank-overlast.
Volgens het ministerie van VROM wordt nu onderzoek in hoeverre de klachten terecht zijn. De installatie om stank tegen te houden is inmiddels elf jaar oud en het zou kunnen zijn dat deze aan vervanging toe is. Dat moet dan uit het onderzoek blijken. De uitslag moet over enkele maanden bekend zijn.