nieuws

21 jan 2008, 09:09

Groot debat in politiek over kwaliteit Groninger landschap: te rommelig?

Hoe mooi is het landschap van Groningen eigenlijk nog. Wordt het langzaam maar zeker aangetast door onzorgvuldige menselijke ingrepen? Begint het een rommelpotje te worden waar eens een uniek landschap een glorieuze aanblik bood? Dat is de inzet van een groot debat dat eind deze maand in Provinciale Staten van Groningen gevoerd gaat worden. Belangstellenden kunnen er ook over meepraten. Om de standpunten duidelijk voor het voetlicht te krijgen staan er op www.provinciegroningen.nl korte filmpjes met daarin de standpunten van de verschillende Statenfracties over verrommeling van het landschap.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woensdag 30 januari a.s. vindt om 14.00 uur de openbare bijeenkomst 'Blijft Groningen mooi?' plaats, over verrommeling in het Groninger landschap. De bijeenkomst vindt plaats op initiatief van Provinciale Staten, die een speciale werkgroep in het leven hebben geroepen. Hoogleraar Roel in 't Veld, voorzitter van de Raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek (RMNO) is dagvoorzitter. Inleiders deze dag zijn o.a.: Marja van der Tas (o.a. lid VROM-raad), dr. Jan Klijn (landschapsecoloog) en prof. ir. Eric Luiten (hoogleraar cultuurhistorie en ontwerp).


Op www.provinciegroningen.nl staan korte filmpjes met daarin de standpunten van de verschillende Statenfracties over verrommeling van het landschap.

Mening van de politiek


Slecht ingepaste woningbouw, lelijke bedrijventerreinen, schaalvergroting en industrialisering van de landbouw; het Groninger landschap is sluipenderwijs aan het verrrommelen. Een speciaal in het leven geroepen werkgroep, bestaande uit negen Statenleden, bestudeert deze problematiek, praat met deskundigen, legt werkbezoeken af en discussieert met Groningers. Hoe kunnen de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Groninger landschap beter beschermd, hersteld en ontwikkeld worden? De standpunten van de verschillende Statenfracties kunt u via filmpjes bekijken op www.provinciegroningen.nl

Doelstelling


De werkgroep onderzoekt of het instrumentarium en de rol van de provincie Groningen effectief (genoeg) zijn om de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Groninger landschap te beschermen, te herstellen en te ontwikkelen. Hierbij gaat de werkgroep uit van het perspectief dat een karakteristiek landschap bijdraagt aan de kansen van de diverse regio's in Groningen.

Aanleiding


Alle politieke partijen in de Staten van Groningen roemen de kwaliteiten van het Groninger landschap. De fracties spreken bij herhaling uit dat de kwaliteiten van dit landschap behouden moeten blijven. Daarmee is niet gezegd dat alle partijen eenzelfde oordeel hebben over welke instrumenten moeten worden toegepast voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het Groninger landschap. Ondanks het provinciaal beleid, stellen de Staten vast dat de kwaliteit van het landschap onder druk staat.

Programma


De bijeenkomst 'Blijft Groningen mooi?' begint om 14.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur) in de Statenzaal van het provinciehuis. Naast een aantal inleidingen en een forumdiscussie gaan de aanwezigen tevens met elkaar in debat.

Werkgroep landschap


De werkgroep landschap bestaat uit de volgende Statenleden: Voorzitter Mabel Schalij (PvdA), Ingrid Mortiers (PvdA), Jochem Abbes (CDA), Binnert Blom (SP) Wim Haasken (VVD), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Wiebe van der Ploeg (GroenLinks), Piet de Vey Mestdagh (D66), Teun Jan Zanen (Partij voor het Noorden) en Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). 

Filmpjes waarin zij hun opvattingen over de landschapsverrommeling weergeven zijn te bekijken op de website van de provincie.