nieuws

21 feb 2019, 11:11

'Groningse zorg aardbevingsgebied is voldoende maar staat onder druk'

'Groningse zorg aardbevingsgebied is voldoende maar staat onder druk'

De inzet en flexibiliteit van zorgmedewerkers zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg in het Groningse aardbevingsgebied voldoend is. Maar er zijn wel risico's voor de toekomstige zorgkwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar de zorgkwaliteit in het Groningse aardbevingsgebied.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De inspectie bezocht in het kader van het onderzoek negen zorgaanbieders in het Groningse aardbevingsgebied die ouderenzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg aanbieden en waar cliënten verblijven. Hiermee wilde de inspectie inventariseren wat de invloed is van de aardbevingsproblematiek op de continuïteit, kwaliteit en de veiligheid van de zorg in deze Groningse regio. Uit de resultaten blijkt dus dat de zorgkwaliteit van Groningse aanbieders waar cliënten verblijven op dit moment niet lijdt onder de aardbevingsproblematiek.

'Zorgbestuurders bezorgd over toekomst'
Tegelijkertijd zijn Groningse zorgbestuurders bezorgd over de toekomstige kwaliteit van de zorg. "De aanhoudende onduidelijkheid over de financiering en de normstelling van benodigde versterkingen en eventuele verhuizingen verhinderen bestuurders om hun organisatie strategisch te sturen zoals zij dat zouden willen", aldus de inspectie.

Hierdoor nemen de bestuurders niet voldoende de regie over hun organisatie. Ook stellen zorgbestuurders de ontwikkeling van een nieuw zorgbeleid en investeringen op het gebied van zorg uit, schrijft de inspectie.

'Groningse partijen werken samen voor kwaliteitszorg'
De inspectie is in het onderzoeksrapport echter positief over het feit dat verschillende Groningse partijen - namelijk de bestuurders van gemeenten, zorgaanbieders, corporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nationaal Coördinator Groningen - inmiddels samen afspraken hebben gemaakt en een visie hebben opgesteld over de bevingsbestendige zorg in Groningen.

De aardbevingen zijn volgens de inspectie namelijk maar een klein deel van de problemen waar Groningen als krimpregio mee te maken heeft. "Vergrijzing, bevolkingsdaling en arbeidsmarkt problematiek. Het vraagt bovenmatige inzet en flexibiliteit van de medewerkers van de zorgorganisaties om goede zorg voor elkaar te krijgen. De inspectie heeft hier bewondering voor."