nieuws

20 sep 2000, 00:12

Groningse woningcorporaties kunnen woningen niet kwijt aan asielzoekers

Asielzoekers met een erkende status blijven niet in het Noorden wonen. Deze zogeheten statushouders vertrekken doorgaans snel naar het Westen. Eén van de gevolgen daarvan is, dat de Groninger woningcorporaties die huizen voor vluchtelingen vrijhouden, deze amper bewoond zien door erkende asielzoekers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zelfs mensen die een woning toegewezen hebben gekregen, vertrekken doorgaans na korte tijd naar andere delen van het land.
Hierdoor lijkt het alsof Groningen niet aan de verplichting voldoet om voldoende mensen op te vangen. Elk halfjaar krijgt de gemeente van het rijk een taakstelling opgelegd met het aantal te huisvesten statushouders, aldus het Woonservice Centrum van de Groninger wooncorporaties. In afspraken met de gemeente is vastgelegd dat aangemelde statushouders worden gehuisvest om zodoende aan de gemaakte afspraken te voldoen. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) heeft 172 mensen geteld, die in de periode van 1 januari 1996 tot en met 1 april 1999 zijn gehuisvest, en niet meer op lijsten voorkomen. ,,Groningen heeft al jaren een forse achterstand in het halen van de taakstelling. Dat is vreemd te noemen’’, meent het Woonservice Centrum. Deze achterstand schommelt rond de tweehonderd.