nieuws

06 nov 2002, 00:12

Groningse winkeliers noemen grootwinkel-ketens ‘profiteurs’

Winkeliersverenigingen in Stad en Ommeland hebben het helemaal gehad met de groot-winkelketens. Waar de kleinere, zelfstandige winkeliers alles op alles zetten om sfeer te scheppen in hun winkelstraten, onttrekken de grootwinkelbedrijven zich aan alle gezamenlijke activiteiten. ‘Het zijn profiteurs’, zegt een Groningse ondernemer vandaag in de geheel vernieuwde krant van de Kamer van Koophandel. De Groningen City Club overweegt volgens het blad om uit protest rode lampen te draaien in de feestverlichting van deze zaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de zelfstandige winkeliers ontrekken de filiaalbedrijven zich aan alle gezamenlijke acties die er toe dienen om de sfeer in de winkelstraten te verhogen. De filiaalhouders zijn zelden lid, en betalen ook geen contributie. En dat terwijl ze wel profiteren van de gezamenlijke activiteiten.
Volgens Chris de Raaf van de vereniging Handel en Nijverheid in Winschoten zijn de grote winkelconcerns zelfs profiteurs. Volgens het artikel in de Kamerkrant neemt het probleem, dat weinig winkels moeten betalen voor alle gezamenlijke activiteiten, toe. ‘Het aantal zelfstandige winkeliers daalt en hun plaats wordt ingenomen door filialen of franchisers van grote ketens. Met name de filiaalhouders worden geen lid van een lokale vereniging omdat het marketingbeleid op het hoofdkantoor wordt bepaald’.
De Kamerkrant citeert ook voorzitter Theo Venema van de Groningen City Club. Volgens hem bestaat de Herestraat nu al bijna uitsluitend uit filiaalbedrijven. ‘Wij overwegen bij die winkeliers in december rode lampen in de feestverlichting te draaien. Als een soort ludieke rode kaart’ In Stadskanaal zijn ze zelfs van plan om bij winkelketens die geen lid zijn ook geen feestverlichting in te draaien.
(www.kvk.nl)