nieuws

15 dec 2000, 00:12

Groningse website met mooiste plekjes uit Waddenzee

De Groningse uitgeverij REGIO-project heet een website ontwikkeld waar iedereen z’n mooiste herinneringen aan het Waddenzeegebied naar toe kan sturen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De internationale landschapsbeschermingsorganistie LanceWad heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een website waarop mensen kunnen aangeven wat zij de mooiste plekken in het Waddenzeegebied vinden. www.wadnplek.nl is het adres van deze nieuwe site, die maandag 18 december officieel in gebruik genomen wordt door Klasina Seinstra, de winnares van de Friese Elfstedentocht uit 1997. Doel van de website is te achterhalen waarom mensen zo gehecht zijn aan het Waddenzeegebied. De site is ontwikkeld in samenwerking met de Groningse uitgever REGIO-Projekt.
LanceWad is een internationaal project van de landen Denemarken, Duitsland en Nederland, dat als doel heeft het landschap en cultureel erfgoed van het Waddenzeegebied te behouden. De afdeling Nederland van deze organisatie bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland, de Rijksdiensten voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Monumentenzorg en de directie Noord van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De Nederlandse afdeling van LanceWad doet onder meer onderzoek naar de beleving van het Nederlandse Waddengebied en wil op grond daarvan aanbevelingen geven voor het toekomstig gebruik. In verband daarmee is de nieuwe website in het leven geroepen, waar iedereen verhalen, ervaringen, belevenissen of aanduidingen van voor hem of haar bijzondere plekken in het Waddenzeegebied naar toe kan sturen. De resultaten worden verwerkt in een ‘topgrafische belevingskaart’, een kaart met plekken die een bijzondere betekenis hebben. Meer informatie op de website: www.waddenzee.nl