nieuws

28 feb 2002, 00:12

Groningse voorzitter Hanzehogeschool treedt terug uit bestuur HBO-raad

De heer D.J. Houwen, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, is teruggetreden als bestuurslid van de HBO-raad, de vereniging van hogescholen. Aanleiding vormt de perikelen rond de fraude met ingeschreven studenten, waarvoor Houwen overigens niet verantwoordelijk was.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het accountantsonderzoek van het ministerie van OCenW over de wijze waarop hogescholen zijn omgegaan met het inschrijven van studenten heeft betrekking op zes hogescholen. Van drie van deze hogescholen maakt de collegevoorzitter deel uit van het bestuur van de HBO-raad. Dit geldt ook voor de heer Houwen van de Hanzehogeschool. Hoewel uit het vandaag openbaar geworden accountantsrapport blijkt dat de Hanzehogeschool niet heeft gefraudeerd, heeft de heer Houwen uit verantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs gekozen voor bestuurlijke zuiverheid en besloten terug te treden.
De drie teruggetreden bestuurders wensen de HBO-raad niet te belasten met de discussie die zij vanuit hun eigen hogeschool zullen voeren over de resultaten van het accountantsonderzoek.