nieuws

03 mei 2014, 11:11

Groningse verzetsstrijder krijgt 70 jaar na executie herdenkingsmonument

Groningse verzetsstrijder krijgt 70 jaar na executie herdenkingsmonument

Op dinsdag 6 mei wordt in Weiwerd een herdenkingsmonument onthuld voor verzetsstrijder Thies Jan Jansen. Het is op die dag bijna 70 jaar geleden dat Jansen door de Duitse bezetter werd gefusilleerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Thies Jan Jansen woonde en werkte zijn gehele leven als zelfstandig landbouwer in Weiwerd. Eind 1941 raakte hij betrokken bij de verspreiding van het illegale blad Vrij Nederland. Als lid van de verzetsorganisatie de Ordedienst (OD) hield hij zich bezig met het oprichten van afdelingen en organiseerde hij een koeriersverbinding tussen Groningen en het Algemeen Hoofdkwartier van de OD in Amsterdam. Daarnaast was hij betrokken bij het onderbrengen van onderduikers op het Groninger platteland. Ook was hij actief in de spionagegroep Zwaantje, waarvoor hij informatie over militaire objecten en verzamelde.

In 1942 werd hij als verzetsman ontmaskerd en moest Jansen zelf onderduiken. Hij werd echter verraden en op 9 december 1942 aangehouden tijdens een Vrij Nederland-vergadering in Amsterdam, die hij gewapend met een geladen pistool bijwoonde. 

Na een periode van gevangenschap in het Oranjehotel in Scheveningen (december 1942–september 1943) en kamp Vught (september–31 december 1943), werd hij medio januari 1944 in Den Haag in het Tweede Vrij Nederland-proces ter dood veroordeeld en op 11 mei 1944 gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

Het monument ter nagedachtenis aan Jansen zal komen te staan aan de naar hem vernoemde weg in het wierdedorp Weiwerd. Voorafgaand aan de onthulling zullen enkele personen – waaronder de wethouder van de gemeente Delfzijl, de directeur van Groningen Seaports en een bestuurslid van Stichting Behoud Weiwerd – een woord spreken tot de kinderen van T.J. Jansen en de andere aanwezigen.