nieuws

16 aug 2000, 00:12

Groningse studente houdt rede bij opening Academisch Jaar

Een Groningse studente mag maandag 4 september een van de redes houden bij de officiële opening van het nieuwe Academische Jaar in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het universitaire leven in Groningen begint langzaam maar zeker weer op gang te komen. En ook aan de opening van het Academische Jaar wordt hard gewerkt. Maandag 4 september wordt dat jaar officieel geopend middels drie officiële redes inde aula van het Academiegebouw. Een van de redes wordt gehouden door mevr. L.J. Merx, zij is studente en lid van de Universitaire Commissie voor het Onderwijs. De formele opening van het Academische Jaar wordt verzorgd door prof. dr. D. Bosscher, rector-magnificus. Daarna volgt een rede door mevr. prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heynert, hoogleraar Bedrijfskunde, waarna het woord is aan de Groningse studente.