nieuws

06 dec 2009, 20:08

Groningse SP op bres sociale kant woningcorporaties: 'D66 Groningen kan niet kiezen'

De woningcorporaties in Nederland moeten vooral hun sociale doelstellingen overeind houden. En dat lukt niet door die corporaties steeds maar verder te dwingen op het pad van de liberalisering. D66 in Groningen draagt er toe bij dat er van de oude sociale doelstellingen van woningcorpraties helemaal niets meer overblijft. Dat stelt de fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Groningen, Eelco Eikenaar. Hij neemt in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen afstand van een bijdrage van de nieuwe lijsttrekker van D66, Ton Schroor. Die pleitte onlangs voor meer marktwerking en hekelde de corporaties. Maar volgens de SP moet het kind niet met het badwater worden weggesmeten en moeten de goede, idealistische kanten van de corporaties wel overeind blijven. Eelco Eikenaar:
De woningcorporaties in Nederland moeten vooral hun sociale doelstellingen overeind houden. En dat lukt niet door die corporaties steeds maar verder te dwingen op het pad van de liberalisering. D66 in Groningen draagt er toe bij dat er van de oude sociale doelstellingen van woningcorpraties helemaal niets meer overblijft. Dat stelt de fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Groningen, Eelco Eikenaar. Hij neemt in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen afstand van een bijdrage van de nieuwe lijsttrekker van D66, Ton Schroor. Die pleitte onlangs voor meer marktwerking en hekelde de corporaties. Maar volgens de SP moet het kind niet met het badwater worden weggesmeten en moeten de goede, idealistische kanten van de corporaties wel overeind blijven. Eelco Eikenaar:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

(…) 'Corporaties zijn de afgelopen jaren de markt op gegaan. Daar zijn ze toe gedwongen. Juist door het steeds verder liberaliseren van de woningmarkt. Ze moeten hun broek op houden door op de woningmarkt geld te verdienen. Met als groot pleitbezorger: D66. Ik deel je verbazing dan ook geheel niet. Corporaties doen precies dat wat je partij altijd wilde. Dan kan je als D66’er niet zeggen dat ze plotseling hun maatschappelijk doel voorbij gaan.

Dat is een pleidooi voor het terugdraaien van de liberalisering op de woningmarkt. Dan moet je tot inkeer zijn gekomen? Mij heb je daarbij aan je kant. Ik doe met je mee. Het is de SP die zich al jaren verzet tegen de liberalisering van de woningmarkt waar dat speculeren een gevolg van is.

Maar Schroor is niet tot inkeer gekomen. Geheel niet. Want wat is volgens Schroor de oplossing voor de problemen die het liberaliseren hebben opgeleverd? Zeer voorspelbaar, verder liberaliseren. Wat denk je dat er dan overblijft van de sociale huisvesting? Juist, helemaal niets. Wat jij wilt kan namelijk niet.

Het is onmogelijk corporaties nog verder de markt op dwingen om vervolgens te zeggen dat ze aan hun ‘maatschappelijke doel voorbij gaan’ door koopwoningen te bouwen. Daarmee moeten ze namelijk in het systeem dat jij kiest het geld verdienen om sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Het is kiezen tussen deze twee tegenpolen. Misschien dat Ton ons voor de verkiezingen nog duidelijk kan maken waarvoor hij kiest.''

Eelco Eikenaar
Fractievoorzitter SP Groningen

www.dsg.nl