nieuws

28 jun 2017, 16:04

Scholen in Stad worden aardbevingsbestendig gemaakt

Scholen in Stad worden aardbevingsbestendig gemaakt

Komende zomer wordt gestart met het aardbevingsbestendig maken van zestig scholen en gymlokalen in de stad Groningen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit onderzoek is gebleken dat in totaal 112 onderdelen van schoolgebouwen of gymlokalen moeten worden hersteld of versterkt.

De gebouwonderdelen vormen momenteel geen acuut onveilige situatie maar moeten wel worden aangepakt. Dat werk gebeurt in 2017 en 2018.

Op initiatief van de gemeente Groningen is in 2015 bij 120 scholen en gymlokalen in de stad onderzoek gedaan naar de veiligheid tijdens een aardbeving. Hieruit bleek dat er bij de helft van de gebouwen maatregelen nodig zijn. Daarbij gaat het onder andere om het herstellen van voeg- en metselwerk, het aanbrengen van wapening, het versterken of verwijderen van bepaalde gebouwonderdelen en/of het (beter) vastzetten van installatieonderdelen.

Omdat het gaat om maatwerk vinden de werkzaamheden plaats in nauwe samenwerking met de schoolbesturen en schooldirecties plaats. De meeste werkzaamheden vinden zoveel mogelijk buiten schooltijden plaats of op een wijze die zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de scholen.