nieuws

26 jul 2000, 00:12

Groningse scholen krijgen overzicht van ‘arme gezinnen’*

Het College van B & W in de gemeente Groningen wil dat de scholen in de stad dit najaar een lijst met gezinnen met een minimuminkomen krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De scholen kunnen de gezinnen hierdoor automatisch een lagere rekening voor de ouderbijdrage sturen.
Volgens de gemeente Groningen gaat het om een landelijk uniek project. Wethouder T. Bruinsma hoopt dat op deze manier meer gezinnen gebruik maken van de tegemoetkoming in de studiekosten. Die bedraagt veertig gulden voor een kind op de basisschool en tachtig gulden voor een middelbare scholier
De gemeentelijke privacycommissie heeft geen bezwaren tegen de regeling. Gezinnen met een minimuminkomen die niet op de lijst gezet willen worden kunnen bezwaar indienen bij gemeente. Zij worden op de hoogte gehouden door een aankondiging in een huis-aan-huis-blad.
Twee jaar geleden koppelde de gemeente de leerlingenadministratie met de database van de dienst Sociale Zaken en Werk. De gezinnen met een minimuminkomen kregen een brief thuis die bij inlevering op school korting gaf op de ouderbijdrage. De nieuwe manier van verstrekking bleek een groot succes: de gemeente keerde in het tweede jaar meer dan tien keer zoveel geld uit als voorheen. B & W hopen dat nu nog meer ouders het geld krijgen waar ze recht op hebben