nieuws

26 nov 2002, 00:12

Groningse roggejenever moet zeldzame ortolaan redden

Een nieuwe roggejenever moet de zeldzame ortolaan gaan redden. Dat is het plan dat Staatsbosbeheer en de provincie Groningen maandag presenteerden. Het kleine zomervogeltje bevolkte vroeger in grote getale de Nederlandse bossen, maar is ondertussen biologisch uitgestorven verklaard. Dit komt vooral door de drastische verandering van de akkerbouw de afgelopen tientallen jaren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zeker vijftien boeren in het oost-Groningse gebied Westerwolde hebben al aangegeven weer rogge te willen gaan telen. Rogge vormt een belangrijk onderdeel van de ideale biotoop van de ortolaan. De provincie Groningen heeft zich bereid verklaard de boeren drie jaar lang subsidie te verstrekken wanneer zij rogge gaan kweken. Staatsbosbeheer wil met de rogge een uniek streekproduct gaan maken: Groningse roggejenever.
,,Het is een vogel die thuishoort in Nederland’’, stelt boswachter N. de Vries. ,,Kijk maar naar de oude series van Swiebertje of Dick Trom: het was hier vijftig jaar geleden nog vergeven van de ortolanen!’’ Officieel kent Nederland nog één broedpaar. Vroeger bevonden zich hele ortolanenkolonies in de Peel, Noord-Limburg, de Achterhoek en Twente, maar de diverse akkerbouw is vervangen door een monocultuur van maïsakkers. ,,Dat vormde de genadeklap voor de toch al zeldzame ortolaan.’’
Behalve de ortolaan worden ook de kwartel, het geelgorsje, de veldleeuwerik en de patrijs worden om die reden met uitsterven bedreigd. Dit bevestigt het Nederlandse vogelonderzoeksinstituut Sovon. ,,Ook wereldwijd gaat het slecht met de ortolaan’’, stelt onderzoeker R. Vogel. In West-Europa zijn alleen in Scandinavië nog noemenswaardige aantallen te vinden. Mondiaal zijn er nog maar een paar miljoen ortolanen over. ,,Dat is voor vogels ontzettend weinig: vroeger waren het er honderden miljoenen.’’
De ortolaan is een zomerse zangvogel die broedt in kleinschalige cultuurlandschappen. Zijn voedsel bestaat vooral uit rupsen en zaden. Het diertje staat al zeker tien jaar op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten.