nieuws

12 dec 2007, 21:09

Groningse rechters krijgen steun van wijze mannen: mediators

Sinds kort kan de rechtbank Groningen zaken doorverwijzen naar een mediator. Het gaat dan om zaken die al aanhangig zijn bij de bestuurssector, de civiele sector (waaronder de familiekamer) en de kantonsector en waarbij partijen dus al zijn begonnen met procederen. Voor straf- en in vreemdelingenzaken is geen doorverwijzing mogelijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het inschakelen van een mediator tijdens de gerechtelijke procedure gebeurt alleen als alle partijen het daarover eens zijn. Partijen kunnen ook zelf een voorstel tot het inschakelen van een mediator indienen bij de rechtbank.

Gezamenlijke oplossing


In een mediation wordt onder begeleiding van een deskundige derde – de mediator – geprobeerd partijen zelf tot een gezamenlijke oplossing te laten komen. Het gaat dan om gecertificeerde mediators. Een gezamenlijke oplossing kan een voordeel zijn in situaties waarin mensen in de toekomst met elkaar verder moeten. Daarbij kan worden gedacht aan buren, gescheiden ouders met kinderen of structurele zakenpartners.

De procedure


Gedurende de periode dat wordt geprobeerd met hulp van een mediator tot een oplossing van een geschil te komen, staat de procedure bij de rechtbank stil. Als de mediation (gedeeltelijk) niet lukt, wordt deze procedure weer hervat en zal een rechter alsnog een oordeel uitspreken.
Gemiddeld slaagt 60 procent van alle gestarte mediations. De eerste 2,5 uur met de mediator worden gesubsidieerd. De daarop volgende uren komen voor rekening van de partijen.

Meer informatie over mediation is te vinden op www.mediationnaastrechtspraak.nl