nieuws

04 sep 2000, 00:12

Groningse rechtbank veroordeelt mensensmokkelaar

De Groningse rechtbank heeft een man veroordeeld wegens betrokkenheid bij mensensmokkel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse rechtbank heeft donderdag 24 maanden celstraf waarvan zes voorwaardelijk opgelegd aan een 33-jarige Irakese asielzoeker die werd verdacht van medeplichtigheid aan mensensmokkel. Het gerecht achtte bewezen dat A. minimaal zeven keer onderdak bood aan mensen van wie duidelijk was dat ze zonder verblijfspapieren in Nederland waren.
De rechtbank nam de gestelde eis van de Officier van Justitie over omdat A. willens en wetens de vreemdelingenwet met voeten had getreden. Eerder waren kompanen van A. al veroordeeld tot 24 maanden cel.
De Irakezen werden eind maart gearresteerd door de Groninger Vreemdelingenpolitie. De Irakezen verkochten de illegalen voor soms duizenden guldens een vals paspoort, waarna zij via Italië naar Nederland kwamen. Daar kregen de vluchtelingen reisdocumenten om naar andere landen door te reizen. A. verklaarde slechts onderdak te hebben geboden aan ‘kennissen van een vriend’. Hij ontkende tijdens de vorige zitting op de hoogte te zijn geweest van het ontbreken van geldige verblijfspapieren. Voor het herbergen van de mensen kreeg A. naar eigen zeggen een ‘onkostenvergoeding’ van in totaal duizend dollar.