nieuws

25 mei 2008, 21:09

Groningse Raadsleden kritisch over Plan van Aanpak voor ambtelijke dienst RO/EZ

In Groningen wordt er hard aan getrokken om de dienst ruimtelijke ordening en economische zaken weer optimaal te laten functioneren. Daar wordt naar gestreefd nadat uit een onderzoek onder meer was gebleken dat de controle op deze dienst vanuit de politiek niet optimaal was. Maar raadsleden van zowel VVD als GroenLinks zetten nu vraagtekens bij het Plan van Aanpak waarmee B en W de dienst weer optimaal wil laten functioneren. Dat blijkt uit de weblogs van VVD fractievoorzitter Betty de Boer in de Digitale Stad Groningen en ook die van GroenLinks fractievoorzitter Drewes de Haan. Deze laatste is wel tevreden over het Plan van Aanpak, maar niet over Loket Bouwen en Wonen van de dienst ROEZ.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

VVD:


Betty de Boer: “Ik vind het plan van aanpak de verantwoordelijkheid van het college. De raad behoort straks te beoordelen op het resultaat.
Wat ik echter miste in het plan van aanpak is: waar gaat het heen?
Er worden onvoldoende concrete doelstellingen neergezet die aan het einde van het traject moeten zijn gehaald, wil het veranderproces een geslaagd traject genoemd kunnen worden.”

GroenLinks :


Drewes de Haan:

“Voor GroenLinks heb ik gezegd dat wij goed te speken zijn over het Plan van Aanpak. Niet te algemeen en niet te abstract, maar behoorlijk concreet en praktisch. Dat is terecht want het is zo langzamerhand wel duidelijk wat er moet gebeuren. Diensten, college en raad moeten wel door gaan met werken voor de stad, maar wel meer rekening houden met de stadjers.

Het lijstje ziet er goed en biedt naar mijn idee een goede checklist voor het maken van nieuwe plannen en herziening van langjarige programma´s.

Voor bestaande dagelijkse uitvoering van gemeentelijke taken vind ik het minder geschikt. En juist op dat niveau hebben de burgers verreweg het meeste contact met de gemeente. Neem bijvoorbeeld het afgeven van paspoorten, de afvalinzameling, de parkeervergunningen enz. Met het overgrote deel van die dienstverlening gaat het uitstekend. Maar zoals ik al vaker heb gezegd in de raad zit er naar ons idee wel iets fout bij het Loket Bouwen en Wonen van de dienst ROEZ.

De afgelopen jaren hebben we diverse kwesties van het Loket Bouwen en Wonen leren kennen en daar zaken aangetroffen die eigenlijk met geen pen te beschrijven zijn en burgers die er door bijna tot wanhoop gedreven waren. Daar was een rode lijn in te ontdekken. In de raadsvergadering van december heb ik daarom geconcludeerd dat het er op lijkt dat degene die wil bouwen bij de dienst ROEZ een streepje voor lijkt te hebben.”

www.dsg.nl