nieuws

16 apr 2008, 11:11

Raad voelt burgemeester aan de tand over Euroborg-brand; Live op Internet

Groningse gemeenteraadsleden gaan burgemeester Wallage vanmiddag aan de tand voelen over de Euroborg-brand. De bijeenkomst in een raadscommissievergadering is live te volgen via internet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raadscommissie Financiën en Veiligheid bespreekt vanavond, woensdag 16 april, de brand in stadion de Euroborg in Groningen van afgelopen zondag. De vergadering vindt plaats in de nieuwe raadzaal in het stadhuis aan de Grote Markt en is openbaar. De vergadering begint om 16.30 uur. Deze vergadering is live te volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl > raadsvergadering op internet.

Verschillende fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Groningen hebben aangekondigd vragen te willen stellen over de brand. Het gaat daarbij onder meer om de brandveiligheid in het stadion, het ontruimingsplan en de aanpak van de brand. Burgemeester Jacques Wallage heeft afgelopen maandag een brief aan de raad gestuurd over de brand in de Euroborg. Deze brief is aan de agenda van F&V toegevoegd en wordt direct om 16.30 uur besproken.

De burgemeester meldt in de brief onder meer dat hij het Auditteam Voetbalvandalisme gevraagd heeft de brand in de Euroborg te onderzoeken. Het team moet volgens de burgemeester objectief vaststellen wat de toedracht van het incident is geweest, of betrokken organisaties passend hebben gereageerd en of de veiligheidsvoorzieningen adequaat hebben kunnen functioneren.

De volledige agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien op www.gemeenteraad.groningen.nl