nieuws

16 jan 2009, 10:10

Groningse PvdA roept wethouder Karin Dekker en gedeputeerde Henk Bleker op gekissebis te staken

Het botert niet meer zo tussen de provinciale politie en die in de stad Groningen. Althans: CDA gedeputeerde Henk Bleker heeft onlangs fel uitgehaald naar het Groningse gemeentebestuur en gezegd dat hij vindt dat de stad-Groningse politici veel te laks zijn. Met name GroenLinks wethouder Karin Dekker moest het ontgelden. De grootste fractie in de Groningse gemeenteraad onder aanvoering van PvdA raadslid Arjan de Rooij roept gedeputeerde Bleker nu op om het ‘gekissebis’te staken, zo schrijft hij in zijn weblog inde Digitale Stad Groningen. ‘’ Bestuurders (en dat zijn Bleker en Dekker) moeten besturen’’, aldus de PvdA-er. Hij schrijft:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Afgelopen zaterdag werd ik onaangenaam verrast door een aantal uitspraken van Henk Bleker, gedeputeerde van de Provincie Groningen. Bleker heeft verkeer in zijn portefeuille en klaagde op een nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA dat de stad niet voldoende meewerkt aan grote infrastructurele projecten. Met name de Zuidelijke Ringweg baarde Bleker zorgen.

De uitbarsting van de gedeputeerde is merkwaardig. Om te beginnen is het niet gebruikelijk dat bestuurders elkaar in het openbaar de les lezen. En dat is maar goed ook. Bestuurders worden betaald om te besturen en niet om elkaar in het openbaar te verketteren. Bovendien bevorderen dit soort uitbarstingen over het algemeen de goede samenwerking niet. Het is maar goed dat het niet zo vaak Nieuwjaar is.

De PvdA-fractie is het met de gedeputeerde eens dat er haast gemaakt moet worden. De bruggen bij Dorkwerd en Aduard, de N361, van Mensingeweer naar Groningen en de Zuidelijke ringweg zijn allemaal belangrijke verbindingen. En ze zijn allemaal aan een grondige opknapbeurt toe. Daar vindt Bleker de PvdA-fractie aan zijn zijde.

En ik zou er graag nog de tram aan willen toevoegen. Die ontbrak, opvallend genoeg, in het betoog van Bleker. Dat is jammer, want ook dit project ondervindt vertraging. Ik heb niet de indruk dat de stad hier aan de rem hangt.

Al deze projecten hebben gemeen dat ze een bijdrage leveren aan een grotere bereikbaarheid. En dat is belangrijk voor de economie. Ik hoef hier niet te betogen dat er door de kredietcrisis grote problemen ontstaan. En die problemen kunnen we wat minder groot maken door te gaan investeren.

De fractie van de PvdA dringt er al tijden op aan om haast te maken. Dit doen we vaak samen met het CDA, de partij waar Bleker lid van is. Jan Seton wijdt hier ook een weblog aan. Er is dus geen sprake politiek tegenstelling of van vertraging vanuit de stad. Tenminste, niet vanuit de gemeenteraad.

Op de TV onderschreef Bleker het sociaal-democratische standpunt dat je juist in tijden van krapte moet investeren. Dat is winst. Hebben die dekselse rooien het toch bij het rechte eind. Maar voor die investeringen is wel bestuurlijke overeenstemming nodig. Ik roep Henk Bleker en verkeerswethouder Karin Dekker dan ook dringend op om hun meningsverschillen, als die er al zijn, op te lossen. Er staat teveel op het spel om tijd te verdoen met gekissebis en Zwarte Pieten. Bestuurders (en dat zijn Bleker en Dekker) moeten besturen. Samenwerking zal eerder voor resultaten zorgen dan het gooien met modder. En op resultaten zitten we te wachten”

 

Mer stadspolitiek:

www.dsg.nl