nieuws

17 mrt 2003, 00:12

Groningse politieke partijen willen einde aan ‘wurggreep’ van Bill Gates

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen heeft, mede namens VVD en PvdA, het initiatief genomen om in de stad Groningen te ontkomen aan de software en de wurggreep van Microsoft van Bill Gates. Eerder trok ook de fractie van de SP al aan de bel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de begroting van de gemeente Groningen vormt software een steeds grotere kostenpost, zo stelt Groen Links gemeenteraadslid Hans-Paul Klijnsma, ‘Dit is een gevolg van het feit dat de markt wordt beheerst door een zeer beperkt aantal leveranciers. Het mag tekenend heten dat Microsoft in dit slechte economische jaar haar winst wist te verdubbelen. Vandaar ook dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgelopen zomer de hulp van het kabinet inriep om zich te ontworstelen aan ‘de wurggreep van de software-leveranciers’.’
Leveranciers als Microsoft verkopen alleen het gebruik van programma’s. Het zelf aanbrengen van verbeteringen is vaak niet mogelijk, omdat de broncode geheim is. Deze situatie belemmert de kwaliteit (veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid) en innovatie. Daarbij zijn overheidsdiensten voor de burger doorgaans alleen bereikbaar met software van één bepaalde leverancier en rijzen de kosten de pan uit. Om die reden pleiten GroenLinks, VVD en PvdA ervoor dat het College van B&W een plan van aanpak opstelt dat er toe leidt dat vanaf 2006 alleen nog gebruik gemaakt gaat worden van software met open standaarden, waarbij software met een open broncode de voorkeur heeft.
‘Een deel van programma is nu niet toegankelijk voor gebruikers. Daardoor ben je als gemeente vreselijk afhankelijk van wat de leverancier je aanbiedt. Bijvoorbeeld het nieuwe programma van de sociale dienst: dat is centraal aangeleverd door een softwarebedrijf met een monopoliepositie. Nu hebben wij in Groningen toevallig een afwijkend premiebeleid. Maar dat kunnen we nu niet invoeren omdat de software ontwerper geen tijd heeft om dat te doen. Dat kan nog wel een jaar duren’, zegt Klijnsma.
De SP heeft kortgeleden ook een initiatief op dit onderwerp ingediend. De SP ijverde er voor om Linux te gaan gebruiken. Qua argumentatie zijn er veel overeenkomsten met het SP-voorstel. ‘Ons eigen voorstel kan gezien worden als aanvullend. GroenLinks, VVD en PvdA willen dan ook dat beide voorstellen tegelijkertijd worden besproken. Of wij als gemeente inderdaad moeten overstappen op Linux, dat moeten de deskundigen maar eens goed gaan bekijken’.