nieuws

23 mrt 2012, 09:09

Groningse politiek: meer vrijheid voor zonne-energie

Inwoners van de provincie Groningen moeten veel gemakkelijker kunnen overstappen op zonne-energie. Het wordt hoog tijd dat regelgeving die het gebruik van zonne-energie nu tegen houdt, wordt aangepast. Daardoor zouden ook mensen die in een etagewoning wonen of mensen die collectief zonnepanelen willen plaatsen op een groot dak bij een boer, hun plannen moeten kunnen uitvoeren.
Inwoners van de provincie Groningen moeten veel gemakkelijker kunnen overstappen op zonne-energie. Het wordt hoog tijd dat regelgeving die het gebruik van zonne-energie nu tegen houdt, wordt aangepast. Daardoor zouden ook mensen die in een etagewoning wonen of mensen die collectief zonnepanelen willen plaatsen op een groot dak bij een boer, hun plannen moeten kunnen uitvoeren.
Inwoners van de provincie Groningen moeten veel gemakkelijker kunnen overstappen op zonne-energie. Het wordt hoog tijd dat regelgeving die het gebruik van zonne-energie nu tegen houdt, wordt aangepast. Daardoor zouden ook mensen die in een etagewoning wonen of mensen die collectief zonnepanelen willen plaatsen op een groot dak bij een boer, hun plannen moeten kunnen uitvoeren.
Inwoners van de provincie Groningen moeten veel gemakkelijker kunnen overstappen op zonne-energie. Het wordt hoog tijd dat regelgeving die het gebruik van zonne-energie nu tegen houdt, wordt aangepast. Daardoor zouden ook mensen die in een etagewoning wonen of mensen die collectief zonnepanelen willen plaatsen op een groot dak bij een boer, hun plannen moeten kunnen uitvoeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarvoor pleit de fractie van de Partij van de Arbeid in Provinciale Staten van Groningen. Door de steeds stijgende energieprijzen wordt het volgens Statenleden Sjak Rijploeg en Karin Hazewinkel voor particulieren en kleinere bedrijven steeds interessanter om zelf stroom op te wekken door middel van zonnepanelen. Maar dan moeten wettelijke belemmeringen uit de weg worden geruimd.


De Provinciale Statenfractie signaleert problemen in de wetgeving rond de opwekking van zonne-energie en heeft hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
Hierdoor wordt de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken voor mensen die bijvoorbeeld in een etagewoning wonen of mensen die collectief zonnepanelen willen plaatsen op bijvoorbeeld een groot dak bij een boer ernstig belemmerd.

De PvdA wil dat zonne-energie voor iedereen tot de mogelijkheden moet behoren. Of het nu om een individu gaat of om een collectieve samenwerking en of het nu een eigen dak of een gedeeld dak betreft.
In verband hiermee hebben de Statenleden Sjak Rijploeg en Karin Hazewinkel de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.