nieuws

18 okt 2017, 11:11

Groningse partijen eens over nieuw schadeprotocol

Groningse partijen eens over nieuw schadeprotocol

De verschillende regionale partijen in Groningen zijn het eens over wat er in een nieuw schadeprotocol moet komen te staan. Ze willen dat het nieuwe kabinet daar straks een klap op gaat geven. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie, het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging en de twaalf zogeheten aardbevingsgemeenten hebben het concept woensdag naar buiten gebracht. 

In het schadeprotocol is vastgelegd hoe de gaswinningsschade wordt afgehandeld. Omdat de NAM in maart uit de schadeafhandeling stapte, moest er een nieuw protocol komen.

Volgens de regionale partijen ontstaat er met hun concept een faire en ruimhartige schadeafhandeling. Het uitgangspunt is dat de op geen enkele manier meer met de NAM te maken krijgen als ze een schademelding doen. 

Met de regio afgestemd
De nieuwe regeringspartijen schreven in hun akkoord dat er een “met de regio afgestemd schadeprotocol komt, waarmee bewoners worden geholpen en waardoor zij geen last hebben van strijd tussen publieke en private partijen". Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelde dat de NAM op afstand moet komen van de schadeafhandeling. De regionale partijen zijn het daar mee eens.

Allesbepalend
“De concrete uitwerking van het regeerakkoord is in dit dossier allesbepalend voor een goede start van het nieuwe kabinet en de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat in het bijzonder”, zo schrijven de partijen.

De partijen pleiten voor een publiek schadefonds, dat wordt gevuld door de NAM en de Staat. “Alleen dan kan de schade ruimhartig worden vergoed.” De partijen vinden dat het nieuwe kabinet pas vertrouwen kan terugwinnen als het de verantwoordelijkheid oppakt en financieel gaat bijdragen.

NCG en ministerie
De regionale partijen hebben hun concept schadeprotocol voorgelegd aan de Nationaal Coördinator Groningen en het ministerie van Economische Zaken.