nieuws

04 dec 2000, 00:12

Groningse onderzoeker: ‘Kust versterken met zware mineralen’

Zware mineralen kunnen een bijdrage leveren aan de versteviging van de Nederlandse kustlijn, die noodzakelijk is als antwoord op het stijgen van de zeespiegel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naar verwachting zal de kustlijn de komende eeuw eroderen en stranden zullen afkalven door die zeespiegel-stijging en door een toename van zware stormen. Rijkswaterstaat zou het zeezand, dat tot nu toe wordt gebruikt om de schade te herstellen, moeten mengen met zware mineralen. Die vormen dan een beschermende pleisterlaag.
Volgens de Groningse geoloog R. Koomans is het van groot belang om zeer zorgvuldig te zijn bij de keuze van het materiaal dat wordt gebruikt om delen van verdwenen kust te herstellen die eroderen. Uit zijn onderzoek, waarop hij in december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat zware mineralen een aanzienlijke versterking van de kust kunnen opleveren.
‘Als zand met een verhoogde concentratie zware mineralen wordt gebruikt, zal het materiaal minder snel wegspoelen en zal minder kust worden weggeslagen. Zand met zware mineralen is gewoon te vinden in de Noordzee’, aldus Koomans. Voor zijn promotie-onderzoek onderzocht hij hoe het kustprofiel wordt opgebouwd, en hoe zanddeeltjes van verschillende korrelgrootte en soortgelijk gewicht verplaatst worden door golfslag.
Tijdens het onderzoek verrijkte hij zeezand in een laboratorium met het zware mineraal zirkoon. Lichte zanden bleken zich zeewaarts te verplaatsen, en een deel van het zware metaal ook. Maar vlakbij de kust bewoog het zirkoon zich juist in tegengestelde richting naar de kust toe. Bovendien bleek dat als zware mineralen in hoge concentraties aanwezig zijn, ze na verloop van tijd vlakbij de kust een beschermende afdeklaag vormen, die de bodem stabiliseert.