nieuws

10 apr 2018, 10:10

Groningse onderwijsinstellingen zoeken 'energiestudenten'

Groningse onderwijsinstellingen zoeken 'energiestudenten'

De Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en New Energy Coalition zijn nadrukkelijk op zoek naar energiestudenten. Ze lanceren op woensdag 11 april zelfs een speciale wervingscampagne, die de studenten wijst op de al aanwezige studieroutes op het gebied van energie. Die ‘energytracks’ zijn ontwikkeld om aan de grote vraag naar energieprofessionals van de toekomst te kunnen voldoen. ​

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De energietransitie doet een groot beroep op nieuwe vakmensen, professionals en onderzoekers die vanuit alle vakgebieden, dus voorbij techniek en engineering, een duurzame toekomst kunnen invullen. Te denken valt aan energierecht, gedragswetenschappen, economie, architectuur, IT – alles raakt aan de energietransitie. In Groningen wordt die nieuwe kennis ingebracht in het onderwijs en in ruime mate aangeboden.  De promotiecampagne richt zich in eerste instantie op de huidige Groningse studenten, maar kan ook een wegwijzer zijn voor studenten van elders en studiekiezers.

Van kolen naar gas naar …
Het is logisch dat zich in Groningen en omliggende regio, de energy valley van Nederland, de kennis van energie en energietransitie concentreert. Hier ontstond de vorige energietransitie: die van kolen naar gas. Dat heeft naast de huidige problemen, ook veel kennis en vakmanschap opgeleverd. De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG bijvoorbeeld is een wereldwijd erkende autoriteit in energierecht. Die kennis en ervaring wordt nu ingezet voor de nieuwe energietransitie en is een speerpunt in het onderzoek en onderwijs van de Groningse kennisinstellingen.

De komende weken is de campagnekreet ‘Choose wisely, follow energy’ te zien op de fietsroute van het centrum naar de Zernike Campus en online op onder meer Facebook en Instagram. Ook is er een speciale campagnewebsite:  www.followenergy.nl