nieuws

23 jan 2014, 22:10

Groningse ondernemers: Busbaan Oosterhamriktracé geschikt maken voor fietsers en voetgangers

Groningse ondernemers: Busbaan Oosterhamriktracé geschikt maken voor fietsers en voetgangers

Voorzitter Frits van der Heide heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) een plan gepresenteerd om de busbaan langs het Oosterhamriktracé aan te passen voor fietsers en voetgangers. Om het te betalen denken de ondernemers aan een bijzondere constructie voor reclame-uitingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het VBNO-lid Gjaltema steigers wil daarvoor, voor eigen rekening en risico, aan de busbaan een steigerconstructie plaatsen waarmee fietsers en voetgangers zonder hinder voor bussen en taxi’s een rechtstreekse en veilige verbinding oostelijke stadswijken – binnenstad krijgen aangeboden.

 

De financiering moet worden gevonden in de opbrengsten van reclame-uitingen aan de zijkanten van de steigerconstructie. Het is de bedoeling daarvoor een ‘Reclamefonds’ in het leven te roepen.

 

Met behulp van middelen uit Het Fonds (voor ondernemend Groningen) en cofinanciering vanuit de gemeente heeft de VBNO onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor zo’n verbinding. Technisch is het mogelijk en financieel haalbaar, lijkt het nu, vanwege het aanbod van Gjaltema steigers. De plannen moeten verder worden uitgewerkt.

 

In de ogen van de VBNO kan met dit plan een forse stap in de verbetering van de bereikbaarheid van binnenstad en oostelijke stadswijken worden gezet. Er ontstaat een meer dan logische verbinding met de binnenstad over het CiBoGa-terrein en met gebruikmaking van recent aangelegde fiets- en voetgangerspaden. Verbetering van de bereikbaarheid geeft impulsen aan de bedrijvigheid in het gebied. En dat is hard nodig: zowel het Oosterhamrikgebied als het gebied rond de Ulgersmaweg zijn hard aan het verpauperen ondanks hun uitermate gunstige ligging ten opzichte van de ringweg en het centrum van de stad.

 

De VBNO wil met het plan meehelpen om de neerwaartse spiraal om te buigen in een opwaartse richting. Het plan is onderdeel van een groter geheel. De VBNO probeert de ondernemers in Kardingegebied tot meer samenwerking te bewegen en vindt daar onder meer het Alfa college en sportcentrum Kardinge aan haar zijde.

 

Eveneens met behulp van fondsgelden en cofinanciering van de gemeente wordt op dit moment de bodem -en milieukundige situatie van het Simmerenterrein onderzocht. Het gaat om een zeer groot terrein dat in de ogen van de VBNO erg geschikt is als parkeerplaats voor forensen, andere bezoekers en als overloop voor het parkeren bij Kardinge. Het terrein kan een belangrijke bijdrage leveren in de mobiliteit van en naar de stad tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg. Want ook nog eens gelegen direct naast de busbaan met straks, hopelijk, de verbinding voor fietsers en voetgangers.