nieuws

15 feb 2008, 10:10

Groningse mannen pakken macht terug in Ouderenraad. PvdA stelt vragen

Mannen blijken niet in alle sectoren van de maatschappij door vrouwen te worden ingehaald. In de Ouderenraad van de gemeente Groningen zijn mannen flink bezig aan een come-back en hebben tweedederde van de bestuursfuncties in handen weten te krijgen. Dat feit is echter niet onopgemerkt gebleven bij het wakkere PvdA gemeenteraadslid Fien Slors . Zij heeft de machinaties van de mannelijke bestuurders door gekregen en heeft de kwestie nu in schriftelijke vragen aan B en W aan de orde gesteld. Fien Slors meldt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


“Uit het persbericht van gisteren over nieuwe benoemingen in de Groningse gemeentelijke Ouderenraad blijkt dat er 8 nieuwe mannelijke leden benoemd zijn. Mooi dat mensen dit willen doen.
Maar enige navraag bracht aan het licht dat er straks op de 16 leden nog maar 4 vrouwen in deze Ouderenraad zitten. En dat terwijl er in deze leeftijdscategorie überhaupt meer vrouwen dan mannen zijn, die gemiddeld ook nog veel ouder worden en bovendien hebben vrouwen van deze generatie een andere achtergrond, huidig bestaan en toekomstperspectief dan de (hun) mannen. “

“De PvdA fractie vindt het belangrijk dat juist in de Ouderenraad vrouwen vanuit hun eigen invalshoeken meedenken en meepraten over het beleid van de gemeente zoals dat aan deze raad wordt voorgelegd. Het college zou in een volgende ronde naar onze mening actiever op zoek moeten gaan naar vertegenwoordiging van de oudere vrouwen. Die zijn namelijk wellicht niet zo pusherig, maar ook zeker niet voor de poes!”.