nieuws

12 nov 2002, 00:12

Groningse liedjes bij St. Martinus nog af en toe gezongen

Het was maandagavond ouderwets druk bij St. Martinus in Stad en Ommelanden. Al vanaf kwart over vier, toen het al donker begon te worden, werden de eerste kinderen met lampion gesignaleerd. In de provincie Groningen waren behalve de ultra-korte St. Martinus-liedjes, ook Groningse liedjes te horen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het feest van Sint Martinus is te danken aan de Heilige Sint Maarten of St. Martinus, die leefde van 316 – 397 na christus.
Hij deelde als soldaat in het Romeinse leger zijn mantel met een bedelaar. In het 372 werd hij door het volk gekozen tot bisschop van Tours, patroonheilige van het Frankische rijk, van het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen, van o.m. de St. Maartenskerk Groningen (Martinikerk) en van de stad Groningen. Groningen heeft een sterke band met hem. Zo hebben we in Groningen het Martini Ziekenhuis, de Martinitoren en het St. Maartenscollege.
Maar niet alleen in de stad is St. Martinus populair, ook in de provincie. Getuige de Groningse tekst van het St. Martinuslied, dat hier en daar nog werd gezongen in de provincie:
Sunte Martinus bisschop, roem van alle landen, dat wie hier mit lichtjes lop'n is veur ons gain schande. hier woont een rijke man, dei ons wel wat gev'n kan. Geef ons 'n appel of een peer; kom'n wie 't haile joar nait weer.