nieuws

10 mei 2001, 00:12

Groningse leerkrachten vaker ziek

Groningse leerkrachten uit het basisonderwijs zijn vaker ziek dan hun collega’s uit de rest van Nederland. Het landelijk gemiddelde ligt op acht procent, terwijl dit percentage in de stad Groningen op 11.9 ligt. Hoewel dit nog niet zo hoog is als het gemiddelde cijfer in de grote steden, wil de gemeente het verzuim met twee procent terug dringen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente wil het ziekteverzuim terugdringen door het volgen van een driesporenbeleid. Vanuit dit beleid wordt gewerkt aan het verbeteren van de preventie en individuele aanpak en een intensievere begeleiding van langdurig zieken.
Door het verbeteren van de arbeidsomstandigheden hoopt de gemeente Groningen het aantal ziekmeldingen terug te dringen. Deze preventieve aanpak richt zich onder meer op de klassengrootte van de Groninger basisscholen.
Tevens streeft de gemeente naar een heldere verzuimprocedure, zodat een leerkracht weet wat hij moet doen als hij ziek wordt. Ook van de scholen zelf wordt een en ander verwacht. Zo moet de signaleringsfunctie van de leiding versterkt worden. Het contact tussen de schoolleiding en langdurig zieken moet bovendien intensiever worden.
Om de scholen aan het driesporenbeleid te laten wennen, wordt in het schooljaar 2000-2001 gestart met de introductie van een bonus/ malussysteem. Hierbij worden aan de scholen de financiële gevolgen van ziekteverzuim bekend gemaakt. Dit heeft echter geen financiële consequenties voor de scholen.