nieuws

10 dec 2000, 00:12

Groningse kinderen met strippenkaart naar Vensterschool

B en W van Groningen stellen voor om een strippenkaart in te voeren waarmee kinderen kunnen betalen voor naschoolse activiteiten bij Vensterscholen. Voor deze strippenkaarten worden verschillende prijzen gehanteerd. Op die manier kunnen kinderen van ouders met een lager inkomen ook deelnemen aan de verschillende Vensterschool-activiteiten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens B en W is het steeds één van de uitgangspunten van de Vensterschool geweest dat ieder kind gelijke kansen moet krijgen. Welnu, dan mogen er ook geen financiële drempels zijn voor lage inkomensgroepen om mee te doen aan activiteiten in de Vensterscholen. De Vensterschool-strippenkaart moet er voor zorgen dat ouders naar draagkracht betalen aan de naschoolse activiteiten binnen een Vensterschool. Per strip kan een kind dan één keer meedoen aan een activiteit. De prijs van de strippenkaart hangt af van de financiële positie van de ouders.