nieuws

09 okt 2002, 00:12

Groningse kerken bundelen krachten

De Groningse kerken gaan gezamenlijk een groot aantal cursussen en andere activiteiten aanbieden. Gereformeerden, Hervormden, Rooms-katholieken, Doopsgezinden, Remonstranten, het Judaïcaleerhuis en het Studentpastoraat hebben samen een boekje uitgegeven waarin een scala gespreksgroepen, leerhuizen, informatieve bijeenkomsten en cursussen aangeboden wordt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In totaal gaat het om een zeer divers aanbod van bijna 150 bijeenkomsten. Er worden zeer praktische bijeenkomsten als ‘Welke kinderbijbel kies je’ gehouden, maar er kan ook kennis gemaakt worden met meditatie of de structuur van de Samen op Weg kerken. De aangeboden bijeenkomsten gaan uit van de kerken, maar staan open voor iedereen die geïnteresseerd is. Het boekje is gratis af te halen bij de deelnemende kerkje of bij het bureau van de Samen op Weg kerken aan de Oosterweg 83.