nieuws

24 mrt 2002, 00:12

Groningse jongens zijn dikkerdjes

Groningse jongens hebben vaker overgewicht dan meisjes in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat is de conclusie van een onderzoek van de Hulpverleningsdienst Groningen. Het betreft een gezondheidsenquete onder jongeren, dat GGD Groningen eens in de vier jaar houdt. Daarbij werden de gegevens van bijna 3000 jongeren uit basis- en voortgezet onderwijs in Groningen betrokken. Vergeleken met 20 jaar geleden blijkt dat kinderen in Nederland gemiddeld zwaarder zijn geworden. Voor Groningen geldt dat vooral jongens te zwaar zijn. Bijna drie keer zoveel jongens als meisjes hebben ernstig overgewicht.
Merkwaardig feit uit het onderzoek is ook dat jeugdige sportbeoefenaren vaker alcohol gebruiken dan niet-sporters. Dat wordt door de GGD toegeschreven aan de sociale activiteiten rond de sportbeoefening, met name in de kantine.