nieuws

31 dec 2002, 00:12

Groningse immunoloog leidt wapeninspectieteam Irak

De Groningse immunoloog dr. J. Rozing gaat in Irak leiding geven aan een inspectieteam voor biologische wapens. Hij gaat in beginsel een half jaar jaar naar het land. Ter voorbereiding op zijn werk zal Rozing binnen twee weken naar het hoofdkwartier van de VN in New York reizen. Het is nog niet bekend wanneer hij precies in Irak aan de slag gaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Rozing was in de jaren negentig al betrokken bij de inspecties van de toenmalige VN-missie Unscom in Irak. Die inspecteurs werden in 1998 Irak uitgezet. De nieuwe missie Unmovic heeft nu evenwel grotere bevoegdheden, ,,maar tegelijkertijd hebben de huidige inspecteurs misschien ook nog wel een grotere verantwoordelijkheid'', aldus Rozing vrijdag.
De Amerikanen en Britten dreigen al geruime tijd met oorlog zodra Irak nalaat mee te werken met Unmovic. Dit geeft aan de taak van de inspecteurs extra gewicht. Rozing beklemtoont daarbij dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties uiteindelijk moet bepalen of Irak nalatig is dan wel meewerkt.
De grondstof voor die afweging komt evenwel van de inspecteurs in Irak. De inspecteurs beschrijven feiten en voorvallen zonder enig commentaar. Ze kwalificeren niet, volgens Rozing, maar hij erkent dat de wijze waarop de inspecteurs rapporteren en zekere ,,kleuring'' kan geven.
Rozing heeft geen aanwijzingen dat Irak bij de nieuwe inspecties niet zou meewerken. In de jaren negentig was dat wel anders. Irak ontkende eenvoudig jarenlang het bestaan van zijn ,,offensieve biologische programma's''. Het gevolg was een kat-en-muisspel met de inspecteurs.
Een van de geschilpunten van die tijd is echter nog steeds een groot probleem. Irak heeft volgens Rozing begin jaren negentig zonder toezicht van de VN veel eigen wapens zelf vernietigd. Dit heeft onduidelijkheid en een groot verschil in benadering tussen de VN en bijvoorbeeld Washington en Londen veroorzaakt.
De VN inspecteren omdat de destructie van die wapens nog steeds niet is geverifieerd. In de ogen van de VN-missies kunnen deze wapens inderdaad vernietigd zijn, maar ze zouden dus nog steeds kunnen bestaan. De Amerikanen en Britten stellen daarentegen dat alles waarvan niet is bewezen dat het is vernietigd, nog bestaat, aldus Rozing.
De Nederlandse wetenschapper heeft groot vertrouwen in de nieuwe missie Unmovic, die beter wordt voorbereid dan Unscom. Een briefing in Bahrein was destijds vrijwel de enige voorbereiding en de rest was leren met vallen en opstaan. Nu worden de inspecteurs ter dege voorbereid. Rozing beklemtoont dat zijn werk voor de VN niet mogelijk zou zijn zonder de steun en medewerking van de Universiteit van Groniningen en zijn collega's.