nieuws

01 aug 2000, 00:12

Groningse ICT-sector groeit naar bijna achtduizend medewerkers

Het gaat goed met de ICT-sector in de provincie Groningen. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktschets 2000, een beschrijving van de werkgelegenheidssituatie in de provincie Groningen. Daaruit blijkt dat de ICT sector een inmiddels een zeer substantiële bijdrage levert aan de Groningse economie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit de Arbeidsmarktschets 2000 blijkt dat de ICT sector vooral sterk is in de stad Groningen. Zeventig procent van het totaal aantal van 7400 banen is in de IT-stad Groningen gevestigd.. De werkgelegenheid in de ICT sector in de provincie Groningen groeide in een jaar tijd met 5,6 procent. Opvallend is, aldus de Arbeidsmarktschets, dat de groei vrijwel geheel werd veroorzaakt door de banengroei in de telecommunicatie. Bij de telecommunicatie gaat het om bedrijven als bijvoorbeeld KPN en Castel (EssentKabelcom) die zich in Groningen kennelijk uitstekend thuis voelen. Groningen lijkt daarmee eerder een Telecom-stad dan een IT-stad.