nieuws

08 jan 2002, 00:12

Groningse Hanzehogeschool krijgt recordaantal lectoren

Een oude functie die door universiteiten is afgeschaft, wordt door hogescholen in ere hersteld. Zo krijgt de Hanzehogeschool in Groningen in 2002 haar eerste vijf zogeheten lectoren en is daarmee de eerste onderwijsinstelling die er zoveel tegelijk aanstelt. Een lector moet een tussenpersoon worden tussen wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het land worden er zestig aangesteld. Het kabinet heeft tientallen miljoenen euro’s voor het project uitgetrokken. Ook de kas van het Vernieuwingsfonds-hbo is fors uitgebreid.
De Hanzehogeschool wil meer kennis in huis krijgen over onder meer de praktijk waar studenten na hun afstuderen mee te maken krijgen. ‘’Dat wij lectoren aanstellen is weliswaar een landelijke ontwikkeling, maar dat we er zoveel tegelijk aanstellen, dat is toch wel uniek’’, aldus Hanze-woordvoerster Anita Pardijs. ‘’Een lector moet zich niet alleen bezig houden met onderwijs, maar ook met contacten met het bedrijfsleven. Het is een prachtig middel om de band met het bedrijfsleven te versterken.’’
De lectorenfuncties zijn nu in het leven geroepen voor de met fraaie namen getooide studierichtingen strategisch ondernemen, bio-informatica, human technology, transparante zorgverlening en sportmanagement. De lector komt aan het hoofd van een afdeling, die de Hanze ‘een kenniskring’ noemt. ‘’Het lectoraat bio-informatica werkt bijvoorbeeld nauw samen met bedrijven in de regio, de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen,’’ aldus de hogeschool.
De Hbo-raad, het overkoepelend adviesorgaan, pleitte jarenlang voor het investeren in dit soort personeel. Hogescholen varen hiermee opvallend genoeg een andere koers dan universiteiten. Universiteiten menen vaak dat het beter is juist een zekere afstand te bewaren ten opzichte van het bedrijfsleven.