nieuws

20 mrt 2014, 20:08

Groningse gemeenteraad houdt debat over verkiezingsuitslag

De Groningse gemeenteraad gaat een speciaal debat organiseren om de verkiezingsuitslag ‘te duiden’. (Op de foto: Jimmy Dijk, SP, een van de grote winnaars).

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Groningen komt maandag 24 maart om 16.30 uur in een duidingsdebat aan de orde. Twee vertegenwoordigers van elke toekomstige raadsfractie zullen ingaan op de uitkomst van de verkiezingen.

 

 

 In het debat zullen de volgende vragen aan de orde komen: hoe waardeert elke partij de uitslag voor zijn eigen positie; een algemene waardering van de uitslag; samenstelling nieuw college en welke thema’s behoeven aandacht?

 

Verder komt de vraag aan de orde welke opdracht een aan te stellen informateur zou moeten krijgen. Het voornemen is om deze opdracht in de eerste vergadering van de nieuwe raad op 27 maart 2014 16:30 vast te stellen.

 

Het duidingsdebat wordt voorgezeten door burgemeester Vreeman. Het voorgaande is afgesproken in een overleg van de lijsttrekkers van de fracties in de nieuwe gemeenteraad.