nieuws

03 nov 2002, 00:12

Groningse gehandicapten-zorgers dreigen met acties na afwijzen CAO-bod

De kaderleden van ABVAKABO FNV in Noord Nederland verwerpen het eindbod dat de werkgeversorganisatie VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft gedaan in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kaderleden van ABVAKABO FNV in Noord Nederland verwerpen het eindbod dat de werkgeversorganisatie VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft gedaan in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. Dat is gebleken tijdens een bijeenkomst van ABVAKABO FNV eerder deze week, dit in combinatie met een telefonische raadpleging van kaderleden.
De kaderleden vinden het loonbod van de werkgevers te laag. Daarnaast komt de VGN te weinig tegemoet aan eisen van ABVAKABO FNV tot verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit om de sector aantrekkelijker te maken voor nieuwe en zittende werknemers. Met name de weigering van de VGN, om een stagiairs een stagevergoeding te geven, lestijd van leerlingen aan te merken als werktijd, gebroken diensten in te perken, arbeidsomstandigheden te verbeteren en OR-leden meer faciliteiten te geven, zetten veel kwaad bloed. In de komende week gaat ABVAKABO FNV door met raadplegen van kaderleden elders in het land, waarna op 8 november een besluit over het voeren van acties wordt genomen. Als daartoe wordt besloten, zal een ultimatum worden gesteld en kunnen vanaf 25 november acties in Noord.
De CAO Gehandicaptenzorg geldt voor 110.000 werknemers, waarvan plusminus 13.000 in Noord Nederland. Het is de laatste in de reeks zorg-CAO’s die in 2002 worden vernieuwd. ABVAKABO FNV eist dit jaar 4 % loonstijging op jaarbasis en stapsgewijze verhoging van de eindejaarsuitkering tot het niveau van een dertiende maand. De VGN biedt, alles bijeen, minder dan 3 % structureel op jaarbasis en enkele tienden van procenten aan eenmalige/variabele loonstijging.