nieuws

10 feb 2002, 00:12

Groningse gedeputeerde wil referendum op Schiermonnikoog over provinciegrens

Inwoners van Schiermonnikoog moeten de kans krijgen om zich in een referendum uit te spreken over de vraag of dit eiland onder Groningen of Friesland valt. Dat vindt de Groningse gedeputeerde H. Bleker (CDA). De Friezen doen het af als 'borrelpraat in carnavalstijd'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Waddeneiland behoort momenteel bij de provincie Friesland. Maar een klein gedeelte van het eiland, dat is ontstaan doordat het eiland in noord-oostelijke richting aangroeit, is de grens met Groningen overgestoken en valt nu onder de provincie Groningen. Volgens de gedeputeerde kan het wat onhandig zijn wanneer het eiland in twee provincies valt.
Veel illusies dat de inwoners van het Friese eiland massaal voor Groningen zullen kiezen heeft de gedeputeerde echter niet. Weliswaar wonen er veel oud-Groningers op het eiland en zijn er veel contacten met de provincie Groningen. ‘Wanneer men de portemonnaie en het verstand zou laten spreken, zullen velen misschien voor Groningen kiezen. Maar wanneer ze hun hart laten spreken kiezen de meesten waarschijnlijk toch gewoon voor voortzetting van de huidige situatie en blijft Schiermonnikoog gewoon Fries’, aldus Bleker.
Radio Noord heeft vanmiddag een belangrijk deel van de middag-uitzending aan de uitspraken van de gedeputeerde gewijd. Daarin werden Friese inwoners van Schiermonnikoog aan het woord gelaten. Een oud-wethouder De Jong deed er de uitsraken vn Bleker af als 'borrelpraat in carnavalstijd'. Volgens hem leeft de kwestie in het geheel niet op Schiermonnikoog en voelt vrijwel niemand er voor om het eiland bij Groningen te voegen. Overigens is het een terugkerend-item. Tien jaar geleden stelde de toenmalige gedeputeerde Roel Vos de kwestie ook al op ludieke wijze aan de orde.