nieuws

05 mrt 2008, 09:09

Groningse 'Ganzedijk-gedeputeerde' stapt op

De Groningse gedeputeerde Ineke Mulder (PvdA) legt haar functie neer. Mulder was politiek verantwoordelijk voor de perikelen rond het met sloop bedreigde gehucht Ganzedijk, maar haar vertrek staat daar geheel los van. Dat schrijft ze in een persoonlijke brief aan de leden van de Provinciale Staten. Aanleiding voor haar besluit is volgens haar de problematiek rond de jeugdzorg in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mulder (1950) was sinds 2003 gedeputeerde. Haar portefeuille bestond uit de onderdelen welzijn en zorg, wonen, onderwijs, sport en evenementenbeleid. In haar brief aan de leden van Provinciale Staten geeft ze aan dat de aanleiding voor haar besluit ligt in de problemen die eind december 2007 zijn ontstaan in de portefeuille jeugdzorg. Er werden toen grote financiële tekorten geconstateerd bij het bureau Jeugdzorg. Provinciale Staten lieten toen weten haar wel te zullen blijven steunen, maar haar kritisch te zullen blijven volgen. Haar besluit om te vertrekken was volgen de gedeputeerde al genomen nog voordat omstreden plannen bekend werden om het gehucht Ganzedijk te laten verdwijnen.
*
Volgens de gedeputeerde is het verstandiger terug te treden en een opvolger de kans te geven met nieuwe ideeën de problemen in de jeugdzorg op te lossen. ‘Een andere bestuurder kan zorgen voor nieuw élan en een impuls in mijn brede portefeuille’, aldus Ineke Mulder. Tot in haar opvolging is voorzien, blijft Mulder als gedeputeerde van de provincie Groningen haar werkzaamheden verrichten. Het is nog onbekend wie Ineke Mulder opvolgt.