nieuws

13 feb 2003, 00:12

Groningse docent: Minder onvoldoendes met minder les

Een docent aan de International Business School in Groningen heeft een methode ontwikkeld die het aantal onvoldoendes naar beneden krijgt met minder les.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ze bracht het aantal lesuren voor Duitsers op die afdeling terug van twee naar een, en vulde het vrijgekomen uur met het emailen met de kandidaten. Het krijgen van een mailtje blijkt een grotere prikkel een tandje erbij te doen dan tijdens een gewone les. Duitsers blijken niet te houden van zulke mailtjes.