nieuws

15 okt 2002, 00:12

Groningse dichters eren prins Claus

De naderende dood van prins Claus heeft een aantal dichters geïnspireerd tot 'in memoriamgedichten'. Al in juli nam de Groningse stadsdichter Bart FM Droog dit initiatief. ,,Ik vind het een aardig idee dat Claus nog bij leven lofdichten over zichzelf kan lezen'', verklaarde Droog destijds.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op een speciale website hebben inmiddels 25 dichters, onder wie Serge van Duijnhoven, Ingmar Heytze en Joost Zwagerman gehoor gegeven aan de oproep. Zij maken deel uit van het dichtercollectief De Dichters uit Epibreren.
Droog geeft toe dat valt te twisten over de vraag of zijn initiatief smaakvol is. Het Groningse gemeenteraadslid T. van Dalen vindt in elk geval van niet. De D66-er nam indertijd het initiatief een stadsdichter te benoemen.