nieuws

15 apr 2009, 19:07

Groningse corporaties ‘’walgen’’ van vertrekpremie Aedes-baas; tegen benoeming Calon

Het bestuur van de organisatie van de Drentse en Groninger woningcorporaties ODW laat weten ‘’met verbijstering en ongeloof kennis ‘te hebben genomen van de met de heer Van Leeuwen afgesloten vertrekregeling alsmede van de met de heer Calon overeengekomen honorering als nieuwe bestuurder.’’ De Groningse corporaties laten weten op 23 april tegen de benoeming van Marc Calon te zullen stemmen, wanneer er geen akkoord komt over een in hun ogen redelijker honorering. Hieronder de verklaring van de corporaties:
Het bestuur van de organisatie van de Drentse en Groninger woningcorporaties ODW laat weten ‘’met verbijstering en ongeloof kennis ‘te hebben genomen van de met de heer Van Leeuwen afgesloten vertrekregeling alsmede van de met de heer Calon overeengekomen honorering als nieuwe bestuurder.’’ De Groningse corporaties laten weten op 23 april tegen de benoeming van Marc Calon te zullen stemmen, wanneer er geen akkoord komt over een in hun ogen redelijker honorering. Hieronder de verklaring van de corporaties:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’De vertrekregeling is onbegrijpelijk en bijzonder schadelijk voor onze branche. Politiek, publiek en pers hebben dit al onomwonden laten weten de afgelopen dagen. Zelfs in die mate dat de minister dreigt met het terugdraaien van de zelfregulering in de sector.


Aedes gebruikt zuiver procedurele argumenten voor de getroffen vertrekregeling en beroept zich op gemaakte afspraken. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de maatschappelijke opgave die wij als branche hebben en aan de situatie waarin de branche zich op dit moment bevindt.

Het is des te onbegrijpelijker omdat steeds de indruk is gewekt dat de heer Van Leeuwen vrijwillig vertrekt. Het is eveneens schadelijk voor de op dit moment toch al niet goede reputatie van de branche. Deze regeling doet ook afbreuk aan het idealisme waarmee medewerkers van corporaties hun werk in de buurt voor de doelgroep doen.’’

‘’Ook de honorering van de heer Calon vinden wij niet in overeenstemming met de vigerende regeling in onze branche. Wij hadden gehoopt, dat met het aantreden van het nieuwe bestuur en een nieuwe voorzitter er een definitief afscheid van een nare periode in de vereniging zou plaats vinden. Door deze afspraak komt niet alleen de branche weer negatief in het nieuws, maar wordt er ook een hypotheek op de vernieuwing binnen onze vereniging gelegd.’’

‘’Wij doen een dringend beroep op de Raad van Commissarissen en het bestuur van Aedes om zich te beraden op de gemaakte afspraken en deze te wijzigen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.’’