nieuws

16 apr 2009, 09:09

Groningse corporaties wachten op antwoord Alders over salaris Marc Calon

De Groningse corporaties weten nog niet of ze volgende week akkoord zullen gaan met de komst van gedeputeerde Marc Calon als nieuwe voorzitter van hun koepelorganisatie Aedes. Ze zijn zeer ongelukkig met het salarisvoorstel en hebben Hans Alders als voorzitter van de Raad van Commissarissen om een toelichting gevraagd. Mocht Alders kunnen aantonen dat het salaris voor Calon alles overwegende niet onredelijk is, dan zullen ze voor zijn komst stemmen. ‘Maar zoals de zaken nu lijken vinden wij dat salaris te hoog’, aldus directeur P.K. Hillenga van 'De Huismeesters'. Hij is ook woordvoerder van de organisatie van de Drentse en Groninger woningcorporaties ODW.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Hillenga heeft zijn organisatie helemaal niets tegen Marc Calon. ‘Integendeel: wij waren blij toen wij hoorden van zijn benoeming. Hij kan namelijk heel erg veel betekenen voor de corporaties, dankzij zijn kennis en ervaring. Ik heb Calon ook gefeliciteerd. Pas later hoorden wij van het salaris. Dat komt ons buitensporig voor’.

De corporaties hebben gisteren een brief gestuurd en Hans Alders en hem om opheldering gevraagd. ‘Wij willen een goed onderbouwd- en niet alleen een procedureel antwoord. Als we dat hebben gekregen zullen we bepalen of we volgende week wel of niet met de komst van Calon zullen instemmen’.


De Groningse corporaties zijn het eens met de stelling dat de problemen voor een groot deel zijn ontstaan doordat er geen landelijke regeling is voor de hoogte van de salarissen in de semi-publieke sector. ‘Er is wel een interne gedragscode. Maar als men zich daar niet aan houdt, dan werkt dat niet. Daarom vinden wij het een uitstekende suggestie om dergelijke zaken gewoon landelijk te regelen’.

Van Leeuwen

Over de vertrekregeling voor de heer Van Leeuwen, die een miljoen euro mee krijgt, zijn de Groningse corporaties nu al veel duidelijker. Dat vinden ze ‘walgelijk’, zo schrijven ze in een persverklaring.

‘’De vertrekregeling is onbegrijpelijk en bijzonder schadelijk voor onze branche. Politiek, publiek en pers hebben dit al onomwonden laten weten de afgelopen dagen. Zelfs in die mate dat de minister dreigt met het terugdraaien van de zelfregulering in de sector.

Aedes gebruikt zuiver procedurele argumenten voor de getroffen vertrekregeling en beroept zich op gemaakte afspraken. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de maatschappelijke opgave die wij als branche hebben en aan de situatie waarin de branche zich op dit moment bevindt.

Het is des te onbegrijpelijker omdat steeds de indruk is gewekt dat de heer Van Leeuwen vrijwillig vertrekt. Het is eveneens schadelijk voor de op dit moment toch al niet goede reputatie van de branche. Deze regeling doet ook afbreuk aan het idealisme waarmee medewerkers van corporaties hun werk in de buurt voor de doelgroep doen.’’