nieuws

26 jun 2012, 11:11

Groningse corporaties: ‘Desastreuze gevolgen voor huurders van Vestia-akkoord’

Groningse huurders hadden er helemaal niets mee te maken. Maar toch krijgen ook zijn de rekening gepresenteerd voor problemen bij Vestia. Die gevolgen zijn ‘desastreus’. Dat staat in een brief van noordelijke woningcorporaties aan Minister Spies.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een gezamenlijke brief aan Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het bestuur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting vragen de directeuren van Woningcorporaties in Drenthe, Friesland en Groningen (ODW en VFW) aandacht voor volgens hen de desastreuze gevolgen voor hun huurders, als gevolg van het bereikte akkoord tussen Woningcorporatie Vestia en de banken over de afbouw van de derivatenportefeuille en de saneringsplannen van Vestia.


Deze afspraak betekent volgens hen namelijk dat het voor woningcorporaties in de komende jaren erg moeilijk wordt om noodzakelijke investeringen in huurwoningen en leefbaarheid voor hun bewoners in dorpen, wijken en buurten te doen.
 

Huurders uit de drie Noordelijke provincies betalen daarmee gedurende tien jaar een aanzienlijk deel van de schade voor het falen van bestuurders en toezichthouders. De Noordelijke woningcorporaties hebben in hun brieven hun grote bezorgdheid uitgesproken.