nieuws

11 dec 2007, 12:12

Groningse bisschop Eijk benoemd tot aartsbisschop Utrecht

Het bisdom Groningen-Leeuwarden reageert met gemengde gevoelens op het nieuws dat paus Benedictus XVI bisschop Eijk heeft benoemd tot aartsbisschop van Utrecht. ‘Eerlijk gezegd had ik wel verwacht dat de kwaliteiten van bisschop Eijk er ooit toe zouden leiden dat hij elders benoemd zou worden, maar nu is het al zover!’, zegt pater L.M. van Ulden O.F.M., vicaris-generaal van het bisdom.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Het is een groot verlies dat in ruim één jaar tijd de twee belangrijkste bestuurders van ons bisdom vertrekken: eerst Mgr. Van den Hende naar Breda en nu Mgr Eijk naar Utrecht. Tegelijkertijd zijn we ook wel een beetje trots.’

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is blij met alles wat mgr. Eijk heeft betekend voor het bisdom. Hij gaf de vorming van (kandidaat-) priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers een nieuwe impuls door een toeleidingsprogramma op te zetten. Het bisdom heeft naar verhouding veel priesterstudenten. Ook het jongerenwerk had de bijzondere aandacht van mgr. Eijk. Zo werd dit jaar voor de eerste maal een diocesane misdienaarsdag georganiseerd, waarbij meer dan 500 mensen aanwezig waren, en nam de bisschop het initiatief tot de oprichting van een diocesaan jongerenplatform dat activiteiten organiseert waarvoor veel belangstelling bestaat. Onlangs gaf hij de aanzet tot een aansprekend Eerste-Communieproject, het eerste onderdeel van nieuw materiaal voor de parochiecatechese.
Verder organiseerde mgr. Eijk binnen enkele jaren drie grote en succesvolle diocesane bedevaarten. Naar aanleiding van de verjaardag van de sterfdag van Bonifatius vond een bedevaart naar Rome plaats, waaraan ruim 900 gelovigen deelnamen. Bij het 50-jarig bestaan van het bisdom Groningen in 2006 (waarbij het bisdom een naamsverandering onderging) pelgrimeerden ruim 500 mensen naar Kevelaer. In het kader van de 150e verjaardag van de Mariaverschijningen in Lourdes wordt volgend jaar ook daarheen een bedevaart gehouden, waarvoor zich tot nu toe al ruim 500 mensen hebben. Mgr. Eijk heeft zich, naast een echte herder van de Kerk, in zijn bisdom ook een uitstekend bestuurder betoond.

De bisschop draagt aan zijn opvolger een bisdom over dat met vertrouwen de toekomst tegemoet ziet. Zo zal het bisdom Groningen-Leeuwarden in de loop van het komende jaar negen religieuzen uit Colombia welkom heten, jonge mannen van wie de meesten hun priesteropleiding aan Nederlandse opleidingen zullen voltooien en die vanuit hun missionaire engagement de Kerk in het bisdom komen ondersteunen.

De paus heeft mgr. Eijk benoemd tot apostolisch administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden, hetgeen hij zal blijven tot zijn opvolger de bisschopszetel in bezit zal hebben genomen. Mgr. Eijk heeft zijn vicarissen gevraagd hem in het bestuur van het bisdom te blijven bijstaan. Zij zullen zich volop en enthousiast blijven inzetten voor het bestuur van het bisdom, totdat een nieuwe bisschop wordt benoemd. Het kapittel van het bisdom zal de eerste stap zetten voor de benoeming van een opvolger door drie kandidaten voor te dragen.