nieuws

01 okt 2002, 00:12

Groningse binnenstad krijgt grotere ‘Snuffelwaarde’

Ondernemers in de Groningse binnenstad gaan samenwerken met de gemeente Groningen en winkelmakelaars om te komen tot grotere variatie in het winkelbestand.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De unieke samenwerking moet er ook toe leiden dat er in leegstaande winkelpanden nieuwe, aantrekkelijke huurders komen, dat er meer zelfstandige ondernemers komen in plaats van filiaalbedrijven en dat de binnenstad door grotere variatie in de winkels voor de consument aantrekkelijker wordt. De Groningse wethouder voor economische zaken K. Schuiling (VVD) ondertekende daartoe vrijdagmiddag een samenwerkingsconvenant. Het betreft het project ‘Versterking Aanbod Binnenstad’, waarin de gemeente samenwerkt met de organisatie van binnenstadsondernemers, de Groningen City Club en met vier winkelmakelaars. De Groningse aanpak om de variatie in het winkelbestand te vergroten is een landelijk voorbeeldproject, dat van start is gegaan met steun van het ministerie van economische zaken.
Tijdens het project zullen afspraken worden gemaakt over de specifieke uitstraling die een bepaalde winkelstraat heeft. De winkelmakelaars zullen dan voor leegstaande winkelpanden bij die straat passende ondernemers trachten te vinden. ‘We zijn blij met deze aanpak in de gemeente Groningen en hopen dat de ‘snuffelwaarde’’ van de Groningse binnenstad er door vergroot wordt. Nu is het nog zo dat binnensteden in Nederland erg veel op elkaar lijken, met zeer veel filiaalbedrijven. In Groningen hopen we nu juist de zelfstandige ondernemer, die vaak een originele winkelformule heeft, terug te krijgen. Dat leidt tot een vergroting van de aantrekkingskracht van de binnenstad’, aldus Th. Venema, voorzitter van de Groningen City Club.