nieuws

13 apr 2001, 00:12

Groningse bestuurders leren Russen democratie

Groningse politici gaan Russische bestuurders een lesje geven in democratisch denken. Wethouder Robbert Jan Bron vertrekt in juni met een afvaardiging van Noord-Nederlandse ambtenaren naar Kaliningrad om de democratische besluitvorming in de Russische exclave te stimuleren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Projectleider John Ebbink van de gemeente Groningen legt uit: ‘De Russen zijn nog helemaal gewend om in dictatoriale sferen te denken. De bedoeling is dat wij ze een beetje wegwijs gaan maken in een andere politieke situatie dan die waarin de burgemeester alle macht heeft.’
Kaliningrad, het vroegere Königsberg, was in de oude Sovjet Unie beroemd. ‘Filosoof Immanuel Kant en Pruisische koningen groeiden er op en in de koude oorlog was de stad door haar ijsvrije haven een maritiem bolwerk van het Russische leger’, vertelt Ebbink.
Na het uiteenvallen van de USSR raakte de stad met haar bijna 420 duizend inwoners geïsoleerd als Russisch gebied tussen Litouwen en Polen. Rusland probeerde daarom van de exclave naar voorbeeld van Hong Kong een vrije handelszone te maken. ‘Maar de opgebouwde handel stortte finaal in toen de roebel in 1999 in één klap daalde tot een derde van haar waarde’, aldus Ebbink.
Tegenwoordig kent de stad veel criminaliteit. Bovendien bergt Kaliningrad de meeste aidspatiënten van Rusland door een zeer groot aantal drugsverslaafden.
Provincie en gemeente Groningen hebben inmiddels plannen om met steun van de Europese Unie behalve de democratie ook de handelsrelaties weer op poten te krijgen. In de haven aan de Baltische Zee moet een logistiek centrum verrijzen van waaruit transport naar de Eemshaven kan plaatsvinden.